Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

Saturday, 11 December 2010

नाडी ग्रंथातील सत्यता तपासुन पहायची हिम्मत नाही

नाडी ग्रंथातील सत्यता तपासुन पहायची हिम्मत नाही

उपक्रम वर रिकाम टेकडा नावाच्याएक सदस्यांनी केलेल्या व्यक्तीगत निंदेला ओकांचे उत्तर http://diwali.upakram.org/node/111

व्यक्तिगत राळ उडवण्या पलिकडे आपणल्यासारख्यांनी केले काय आहे?
नाडी ग्रंथ भविष्यकर्ते महर्षींच्या काव्य रचनेला नाव ठेवता येत नाही. त्या तपासुन पहायची हिम्मत नाही. मग उरतो प्रश्न व्यक्तीगत चिखलफेक- टिंगलटवाळी करायचा. तो तुमच्या सारख्यांनी किती केला तरी नाडीग्रंथांच्या सत्यता आपणाला अमान्य करता येणार नाहीत. हे आपणांसही ठाउक आहे. म्गणून ही पराभूतांची मळमळ आहे. पण त्याला पुरुन उरायला मी व अन्य नाडी ग्रंथ प्रेमी समर्थ आहेत. उलट त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे.
एक दिवस आपण ही माझ्या सारखेच नाडी ग्रंथ पहाल व नाडी ग्रंथ प्रेमी म्हणून म्हणवून घ्याल. पण ते चोरुन.

Post a Comment