Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

शनिवार, ७ नोव्हेंबर, २००९

'मिपा ताडीमाडी पुरस्कार!' 'माडीग्रंथ'! सर्व विडंबकांना एक विनम्र आवाहन...! :) | मिसळपाव

'मिपा ताडीमाडी पुरस्कार!' 'माडीग्रंथ'! सर्व विडंबकांना एक विनम्र आवाहन...! :) | मिसळपाव: "प्रेषक शशिकांत ओक ( शनी, 11/07/2009 - 20:31) .

ओक साहेब, मला तुमच्या त्या नाडीग्रंथाच्या साहाय्याने एक सांगा की मला एखादी 'आयटम', 'देखणी', 'फटाकडी' मुलगी केव्हा पटेल?

Wink

आता कस बोललात - घ्या

साडी प्रेमी संगीतरत्न तात्या यांना -
आचार्य नाडीनंदाचा
नाडीबोध -

चला माडी चढाया नाडीची ।
येऊ द्या नशा धुंद माडीची ।।
नको शुद्ध नाडी सुटल्याची ।
नको तमा मंद दुर्बुद्धींची ।।

टंच टंच येती हाताला ।
'नंतर' दाविती अंगठ्याला ।।
फिटेल शंका कोण त्या आयटमची ।
मिळेल उब कोणकोणत्या देखणींची ।।

चट्यापट्याची वा इलास्टिकची ।
तट्ट वा घट्ट, तंग वा रुंद ।।
कशीही चालेल पण काढाल हुकाचा ताण।
मग घडेल दिव्यदर्शन माडी ग्रंथ प्रमाण ।।

चला पटापट उरका फराळ मिपाचा ।
जाता काळ कराल विलाप ज्वानीचा ।।

संपर्कासाठी - मिपाचे ज्ञानपीठ"

ऩाडी ग्रंथ भविष्य

रविवार, १ नोव्हेंबर, २००९

"नाडीग्रंथ किती जागेत किती मावतात त्याचे प्रात्यक्षिक" घेण्यास आद्यक्रम द्यायला तुम्ही मला का सांगत आहात?

"नाडीग्रंथ किती जागेत किती मावतात त्याचे प्रात्यक्षिक" घेण्यास आद्यक्रम द्यायला तुम्ही मला का सांगत आहात?
श्री. धनंजय,
आपल्या सविस्तर विवेचनाबद्दल धन्यवाद.
नाडी ग्रंथांचा अनुभव घ्यावा असे मी सुचवत असताना ते ग्रंथ किती विस्तीर्ण जागेत सामावतील किंवा नाही याचा विचार जरूर करावा लागेल पण त्या आधी एकेका पट्टीतील मजकूर वाचून त्याचे प्रात्याक्षिक घेणे म्हणजेच त्यातून मिळणाऱ्या माहितीची शहानिशा करणे मला सध्या आपल्या सारख्यांकडून अपेक्षित आहे.
त्यानंतर संदेह असल्यास (तो निर्माण होतोच) उपयुक्ततेच्या अग्रक्रमाने प्रात्यक्षिके घेता घेता अन्य बाजूंनी विचार करता येईल व त्यातील विलक्षणता पारखता येईल...
प्रात्यक्षिकाचे सर्वतोपरी स्थान आपणाला मान्य आहेच. आपण आपल्या पुढील भारत भेटीत नाडी ग्रंथांसाठी वेळ काढणार असलात तर मला आपल्यासोबत हजर राहायला आवडेल.