Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

गुरुवार, २९ जुलै, २०१०

नाडी ग्रंथांवरील प्रथम आंतरराष्टीय अधिवेशनाचे वार्तांकन

नाडी ग्रंथांवरील प्रथम आंतरराष्टीय अधिवेशनाचे वार्तांकन

प्रागला नाडी ग्रंथाच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनाचा मान मिळाला. भारतात याच्या आधी दोन ठिकाणी नाडी ग्रंथांवर अधिवेशन भरवले गेले होते. २००७ साली पुण्यात व नंतर २००९ साली बडोद्यात. त्यावेळी काही कल्पनाही नव्हती की त्यानंतरचे अधिवेशन असे भारताबाहेर घडेल म्हणून.

दि. ५जून २०१०, शनिवारी सकाळी दहा वाजता जुन्या टाऊन हॉलच्या एका मोठ्या हॉलमधे अधिवेशनाची सुरवात झाली. त्याआधी नऊ वाजल्यापासून बाहेर ज्यांनी आपली नावे नोंदवली होती त्याचे व नविन लोकांचे नावनोंदणीचे काम करायला गर्दी जमा झाली होती. पण कुठेच धक्काबुक्की नव्हती. शांतपणे लोक क्यूला उभे होते. असो.

जोसेफ श्रोटर यांनी अधिवेशनाची सुरवात झाल्याचे जाहीर केले. मात्र स्टेजवर नेहमी प्रमाणे टेबलखुर्च्यांची मांडामांड नव्हती की समईच्या दीपप्रज्वलनाची सोय. मात्र मी आणलेल्या अगस्त्य व भृगु महर्षींचे फोटो आवर्जून ठेवले गेले होते.

पॉवेलने अगोदर सांगून ठेवले होते. त्याच्या भाषेत, "आय दोंत लाईक आरेंजमेत ऑफ स्तुपीद कम्युनिस्ट. नोथिंग ऑन स्टेज." त्याप्रमाणे स्टेजवर मांडामांड होणार नाही. साधेपणाने प्रत्येकाने उभे राहून बोलायचे आहे. माईक हातात घरून.

आम्हाला पुढील रांगेत बसायची सोय होती. चीफ नाडी ग्रंथ वाचक शिवषणमुगम, दुसरे नाडी वाचक पलनी त्यानंतर भाषांतरकार रवी, स्वतः पॉवेल, नाडी ग्रंथ प्रेमी मेरीया, तिची वृद्ध आई धेनका व अन्य काही पहिल्या रांगेत होते. स्टेजच्या एका बाजूला माईक व व्हीडिओ शूटिंगच्या टीममधे काम करणारे जॉन, मीशा, येरी तत्परतेने उभे होते. आम्हा भारतातून आलेल्या निमंत्रितांचा सत्कार रुबाबदार पुष्पगुछ्यांनी झाला.

जोसेफ श्रोटर प्रागमधील एक मान्यवर सायकिक अनॅलेलिस करणारे एक्सपर्ट म्हणून गणले जातात. त्यांनी प्रथम सत्रात सिक्स्थ सेंन्स व नाडी ग्रंथ यावर आपले भाषण केले. त्यांच्या भाषणाचा गोषवारा त्यांचा मुलगा रोडिक मला दबक्या आवाजात सांगत होता. त्यांचे संपुर्ण (पॉवर पॉईटवरून केलेले) भाषण वेगळे येथे वाचायला मिळेल. त्यांच्या भाषणाला टाळ्याचा कडकडाट होऊन उत्साहाचा प्रतिसाद मिळाला. नंतर माझी वेळ आली. मी आधीच्या श्रोटरांच्या भाषणातील धागा पकडून नाडी ग्रंथांतील कथन हे मानवी बुद्धीच्या पलिकडील वैश्विक ज्ञानाच्या साठ्यातून मिळवलेले असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यासाठी महर्षींचीच कथने त्याला पुरक आहेत असा खुलासा केला. त्याआधी मी थोडक्यात या अधिवेशनाचा माझ्या दृष्टीने उद्देश व महत्व कथन करणारे निवेदन व स्वागत भाषण केले. माझ्या भाषणाचा अनुवाद रोडिक तत्परतेने करत होता. वेळोवेळी ऐकू येणाऱ्या टाळ्यांमुळे माझे म्हणणे श्रोत्यांपर्यंत पोचत असल्याचे जाणवत होते.

मी नजरेने केलेल्या मोजणी प्रमाणे सर्व खुर्च्या भरलेल्या दिसत होत्या. त्यानुसार सुरवातीला १२० श्रोते होते नंतर वाढून १४० जमले असावेत. माझ्या नंतर मेरीयाने तिचा नाडी ग्रंथांचा भारतातील अनुभव थोडक्यात कथन केला. मग जेवायला सर्व पांगले. भोजन आपापले सोईने करायचे होते. त्यामुळे भारतात हटकून दिसणारी भोजन भाऊंची लगबग इथे नव्हती.

आम्हाला जवळच्या एका रेस्तोरॉंमधे नेले गेले. नेहमी प्रमाणे बीरची ऑर्डर झाली. “पटा पटा आटपा” असा खाक्या नव्हता. तरीही आम्ही तासाभरात हॉलवर वेळेवर परतून पुढील कार्यक्रमात सामील झालो. नंबर माझ्याच होता. यावेळी मला आलेल्या विविध अनुभवांचे कथन करायला सांगण्यात आले होते. योगी रामसुरत कुमारांचा व पॉन्डेचरीतील अरविंदाश्रमाचा भाग सांगताना वेळ संपली. कारण मला रोडिकच्या झेकमधील रुपांतरासाठी वेळ द्यायला लागत होता. असो.

त्या नंतर शिवषण्मुगना पाचारण करण्यात आले. त्यांनी आपल्या खड्या आवाजात तमिळ गायनाने अनेक महर्षींची आळवणी करणारे गायन केले. त्यावर श्रोत्यांच्या आनंदाच्या टाळ्या आल्या. त्यांनी व पलनीने शिवस्तुतीही म्हटली. पुन्हा मला बोलायला आमंत्रित केले गेले. यावेळी मी नाडी ग्रंथांतील विविध कांडांची रचना व त्यातील मजेशीर माहिती दिली.

त्यानंतरच्या सत्रात मानवीशरीरातील सात आंतरअंगांची कल्पना मी सांगितली व चौथ्याशरीरातील विविध शक्ती प्राप्त महर्षींनी संपुर्ण मानवाला देश, धर्म, जाती वा भाषा आदिंची बंधने झुगारून केलेली ही अनन्य साधारण मानवतेची सेवा आहे असे ठासून सांगितले. असा अधिवेशनाचा पहिला दिवस संपन्न झाला.

दि ६ जून २०१०.

जास्त वेळ न दवडता अधिवेशनाचे पहिले सत्र माझ्या भाषणाने सुरू झाले. त्यात मी नाडी ग्रंथात सुचवलेले शांती दीक्षेचे उपाय करायची गरज व ज्यांनी ते केले त्यांच्या अनुभवांची कथने सादर केली.

त्यानंतर शिवषण्मुगमना पाचारण केले गेले. त्यांनी त्यांच्या बद्दल व नाडी वाचनाच्या अनुभवांबद्दल कथन केले. बालपणापासून त्यांनी कसे शिक्षण घेतले. कसून अभ्यास केल्यानंतर गेली २५ वर्षांत त्यांनी हजारोंच्या संखेने नाडी ग्रंथांचे वाचन कले आहे. त्यांनी सर्वात जास्त जपानहून येणाऱ्या दहा हजाराच्यावर लोकांची नाडी ग्रंथ कथने केल्याचे ऐकून श्रोते थक्क झाले. त्यांचा पलनी ह्या शिष्याने गेल्या १५वर्षात अनेक नाडी केंद्रातून काम करु नाव कमावल्याचे सांगितले. भाषांतरकार रवीने नाडी ग्रंथातील क्लिष्ट तमिळकथनांची सुंदर व समर्पक इंग्रजी शब्दरचनेत कथने करायची हातोटी कशी मिळवली ते कथन केले. आपली नाडी ग्रंथांची सेवा दहा वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असल्याचे विनम्रपणे सांगितले.

शिवाने नंतरच्या आपल्या कथनाची सुरवात ओमकाराने केली. आम्ही त्याला म्हणून साथ दिल्यावर उपस्थित सर्वांनी ओमकार म्हणून सभागृहात एक गूढ गंभीर नाद विलक्षण प्रभाव पसरला. शिवाने पॉवेलची मैत्रिण मारियांच्या “धेनका” नावाच्या मातेचा अगस्त्यमहर्षींनी आपल्या नाडीग्रंथांत मदरमेरीच्या अंशाचा जन्म असल्याचे कथन, त्यांच्या प्रेमळ नजरेचा “दिव्यदृष्टी” म्हणून महर्षींनी केलेला गौरव ऐकून उपस्थितांपैकी धेनकांच्या कृपादृष्टीची जाण व महत्व आधीच माहित असणाऱ्यांनी टाळ्यांचा गजर करून आपली संमती दर्शवली.

दुपारच्या भोजनाच्या विश्रामात व नंतर लोकांचा गराडा व प्रत्येकाला आमच्याशी बोलायची उत्सुकता जाणवत होती. मात्र योग्य रुपांतरकार नसल्याने जे त्यातल्या त्यात इंग्रजीत बोलत होते त्यांच्यापाशी गर्दी होत होती. मधल्या काळात लोकांनी आपल्या शंका एका बॉक्समधे लिहून पाठवाव्यात असे सुचवल्याप्रमाणे अनेक विचारणा आल्या होत्या. त्याला वेळ देऊन नव्या सत्राची सुरवात झाली. बहुतेकांचा सुर काहीच माहिती वा अनुभव नसल्याने आमच्या कथनातील थक्क करणाऱ्या गोष्टींच्याबद्दल आणखी जाणून घेण्याचा होता.

त्यानंतर शिवषण्मुगमनी नटराजाच्या मुर्तींच्या गौरवचिन्हांनी जोसेफ, मेरिया, धेनकांना “होली मदर” असे गौरवून सत्कार केला. मी शालीं पाठींवर घालून त्यांना गौरवले. पॉवेलला मी एक गणेशाची एबस्ट्रॅक्ट रुपातील सुंदर फ्रेम देऊन सन्मान गेला. नंतर पॉवलनी माईक हातात घेऊन आपले निवेदन केले. शेवटी मुख्य नाडी वाचक शिवानी अगस्त्य, वसिष्ठ, काकभुजंदर, शुक, कौशिक, भृगु आदि अनेक महर्षींच्या केलेल्या स्तुतीने पुन्हा सभागृह भारले गेले. त्यानंतर आमचे रीतसर आभार मानून अधिवेशनाची सांगता झाल्याचे जोसेफ श्रोटरनी जाहीर केले.

असे हे पहिले आंतरराष्ट्रीय नाडी ग्रंथ अधिवेशन संपन्न झाले.

बायकांचा सुळसुळाट!!

अधिवेशनाला जमलेल्यात समाजात ९५ टक्के स्त्रियांचा भरणा होता! काही विविध तंग पोषाखातील तरुणी, काही उच्च विचारांच्या गर्भश्रीमंत वाटल्या, तर काही पन्नाशी नंतरच्या! काहींशी बोलताना भारताबद्दल खुप माहिती असलेल्या तर काहींना योगा, प्राणायाम, मंत्र, आस्त्रालोगी(जी), एनर्गी(र्जी) लेवल वर अभ्यास केल्याची जाण असलेल्या विदुशी होत्या. उरलेले पुरुष मारुन मुटकून आल्यासारखे चेहरे करून बसलेले वाटत होते. काही पुरुषांनी मात्र खुप प्रश्न विचारून आपली जागरूकता दर्शवली.

पाप्यांचा कहर !

विदेशात एकमेकांना भेटायच्या व अभिवादन करायच्या विशिष्ठ पद्धती आहेत. कधी हस्तांदोलन तर कधी एकमेकांजवळ अलगद येऊन गालाला हलकेच पुसट स्पर्ष गालाने वा ओठांनी करून भेटीचा आनंद व्यक्त करायची प्रथा आहे. आम्हाला याची सवय नसल्याने प्रत्येक जण मिठीत घेऊन दोन्ही गालांवर देणाऱ्या हलक्या चुंबनाची सवय करून घेता घेता आमची तारांबळ उडत होती. विशेषतः स्त्रियांच्याकडून मिळणाऱ्या तशा जोरदार प्रतिसादाला!

पलनी न राहवून म्हणाला, “ सामी, हमने अबतक अपने वाईफका भी इतनी बार लिया नही होगा इतना यहां एक दिन में हुवा!“

मी त्याला कौतुकाने मान डोलवून होकार भरला. नंतरच्या सहवासात नाडीवाचक अशा प्रतिसादाला समरसून उत्तर देऊ लागल्याने ते या प्रथेला रुळल्याचे जाणवले. असो.

त्यानंतर पुढील तीन आठवड्यात १००पेक्षा जास्त लोकांनी नाडी ग्रंथांचे अवलोकन केले. त्याचे सर्वांसाठी व्हीडीओ शूटिंग होत होते. काहींना अगदी प्रथमपासून नाडीपट्टी उघडल्यापासून रेकॉर्डिंग हवे होते तसे त्यांना वेगळे पैसे भरुन मिळवायची सोय होती. प्रत्येकाने आपापली इंग्रजीतून झेक भाषेसाठी भाषांतरकाराची सोय करायचा होती.

शेवटच्या दिवसात या अधिवेशनाचा थोडक्यात अहवाल व फोटो रेजेनेरेस नावाच्या मासिकात छापुन आल्याचे कळले.

----------------------------------------------------------------------------------

रेजनरेस जुलै २०१० मासिकाचे मुखपृष्ठ

प्राग अधिवेशनाच्या स्टेजवर डावीकडून भाषांतरकार रवी, शशिकांत ओक, झेक रुपांतरकार रॉडीक, नाडीवैचक शिवा, मारिया, पलनी, पॉवेल, व जोसेफ श्रोटर. दि ५-६ जून २०१०.

शिवा नाडीपट्टीतील मजकूर वहीत उतरवताना व पलनी नाडी वाचनात दंग

रविवार, ४ जुलै, २०१०

An Interview on Naadi Palm leaf astrology - with Andrew and Angela Donovan - Interviews - The Magic Of Being

An Interview with Andrew and Angela Donovan

By Colin Whitby

I met Andrew and Angela at their home in the UK to talk to them about their new book The Hidden Oracle of India. In the andrewandangela.jpgbook they describe their journey to India to meet the Naadi Palm Leaf Readers and how, for Andrew in particular, this has made an impression on their lives.

Colin – In order to be able to understand the Naadi Palm Leaves and the fact that they were taken from the Akashic records there are a number of beliefs to take on board, such as there is such a thing as the Akashic records, and that the Lord Shiva had scribes copy from them onto the leaves, thousands of years ago. How do these ideas sit with you?

Andrew - I have problems with it actually, for Angela it is just par for the course, it’s a natural thing, but for me to imagine that Shiva could have decreed that my life should be recorded on a leaf and then be relayed to me when the leaf chooses to meet up with me (not when I choose to meet it), I found, and still find staggering.

I can’t really make sense of it, but there’s part of me that doesn’t mind. When Angela first told me of the Naadi’s and the way they worked I thought it was poppycock, I just couldn’t believe it whatsoever. Now, having been through the experience of the leaf reading, I’m perfectly happy to accept it, even though I am still sceptical as to how it is done.

I can’t square the circle, I am suspicious of Shiva but am happy to accept that he’s there, I’m suspicious of the Akashic records but somehow what has been told to me can only serve to demonstrate that they exist.

The way that the Naadis have behaved and how they have related my life to me was not vague generalities end of the pier stuff, they were remarkably specific and there is a lot that was said to both of us that is not in the book, so there is no way that they could do this without some other agency assisting them. For me it was Earth shaking.

Colin - Do you find that the journey has stimulated more questions, more searching?

Andrew – I haven’t gone too far down other tracks yet as I have found that what we experienced was daunting enough in a way. It has shaken me so much, yet reassured me much more that I’m almost happy to just accept it for what it is.

Colin – How do you feel about your life having been recorded all those years ago?

Andrew – I find it astounding that we are doing exactly what we knew we were going to do aeons ago, our souls are going down the tracks they are supposed to be on, I hate to think that my life is just running on rails, I’d rather I was building the rails as I went.

Colin – One of the things I found rather mind boggling was the way the Naadis have of sorting the leaves through thumb prints, so how did they know all those years ago which thumb prints we would have?

the%20hidden%20oracle%20of%20india.jpgAngela - It depends where your mind and your thinking is stuck, from your background, your education, or your belief system.

If you can take yourself out of those limitations and find yourself looking down to get an overall picture, take yourself out of linear time and measurement to be able to see the whole of our civilisation, then you can take on the concept of beyond time, where everything is happening at the moment.

You can see or hear at any moment of this civilisation that you wish to pick upon. In doing this you will understand that the intelligence of the Creator overviewing this civilisation gave permission for this information to be given to the seven prophets.

It was known by the Creator that humanity would be based in categories. Anything we do and understand in our consciousness today, we end up categorising. So they created the 108 categories and defined there would be a marking imprint that would come through with the consciousness of the soul that goes into the physical body, hence the thumb print.

Colin – So somewhere there must be a mountain of leaves if every life is recorded?

Andrew – Yes everything was done on leaves. It’s phenomenal and it’s not just lives that were recorded, there’s architecture, medicine, alchemy – every branch of civilisation is there. The whole of South East Asia have developed their own libraries from the leaves as their cultures have developed.

Angela – This is also not to do with religion – we can bless the ancient Hinduism for keeping these records, and if it wasn’t for that they wouldn’t exist, but this is beyond religion as we know it today.

Colin – So the people who were asking you the question must have been working on more that one level, the verbal and the non verbal, in order to sort out who you were and if they had your leaves.

Andrew – Well that was another strange thing because there were many occasions when we would get down to a leaf that I really believed was mine - there would be 10 or 20 questions that I had answered with a 'yes' and then there would be one 'no', and for that he would discard the leaf and start again.

So there are an awful lot of people just like you, just like me, because we found 3 or 4 leaves that I thought were me that transpired to be someone quite different in the end. I can now quite believe that there might be such a thing as doppelgangers.

I was so shocked and staggered that all this could have been sitting there on the table in front of me written down by some bloke in a cave, it was just unbelievable. If it had been happening in Sheffield or Oxford at least it would be in our culture, but this was 4 or 5 thousand miles away with a group of people who spoke an entirely different language, and in a culture that was totally alien to me and presented in a form that was equally alien to me.

Yet here was a leaf in front of me that had details about my university degree, all about by father’s background and his Christian name, there were details about my mother and what she did for a living, it was just unbelievably detailed.

Colin – How did you get on with the idea that you had to clear your past sins?

Andrew - The other thing I found very interesting and again quite a shock was this whole concept of sin. Previously I had dismissed the idea of sins, and when it was mentioned in the reading that I would have to make amends for my sins, it was almost an affront.

Colin – Yes and the idea of having someone, on your behalf, carrying out some kind of ritual for you, purchasing some symbolic clothing on your behalf for ‘puja’ and then giving it to the poor, chanting and so on.

Andrew – Yet when they started to tell me what my sins were, it all made perfect sense, the way I had reacted in this life because of the sins in my past life it was just like clicking a switch, it just made the connection, it felt right. I can’t explain why but deep within myself I know they were 110 percent correct.

It seemed to be a bit like pre-destination, those other worldly notions that really shouldn’t exist, but I’m pretty sure they do now. Does that mean there is a heaven and a hell I wonder?

Colin – As soon as you step into one area, you seem to be asked to take on board a number of others, like the whole thing of Karma and re-incarnation. Some people are really nervous around previous lives for example but I’m absolutely convinced that previous life experiences can transfer to this life.

Andrew – Well it’s interesting to me because they only talked about one past life, when I was a Kshatriya Warrior. And yet when Angela had regressed me previously we encountered a totally different life. It seems that whatever sins you have from each life, you carry them forward each time, and the life the Naadis spoke of made just as much sense as the one with Angela.

For a sceptical, logical man it just didn’t sit very well really!

Colin – Well thank you both for inviting me into your home today and talking so openly.

Angela Donovan has been a spiritual mentor and medium for 15 years, and paranormal advisor for television series including Jane Goldman Investigates. She is author of The Secrets of Psychic Success (Rider, 2007). Her clients include the royal and famous. Angela has been featured in magazines and press including the Daily Mail, The Mail on Sunday, The Sun, TV Times, and on UK television and radio (BBC1, ITV, Living Channel, BBC Radio 2 with Johnnie Walker) LBC The Psychic Show, My Spirit Radio). She also has a media presence in LA and New York. http://www.angeladonovan.com/

Andrew Donovan had his own architectural practice in London until 2003. Since then he has written books, screenplays and television documentaries. Andrew has appeared on Sky television talking about past life regression.

An Interview with Andrew and Angela Donovan - Interviews - The Magic Of Being: "- Sent using Google Toolbar"

शुक्रवार, २ जुलै, २०१०

NAADI 1 DATTATREYA BABA USA

गुरु आले शिष्याच्या भेटीला एक दिवशी नाडी पट्ट्या माझ्या हातात येतील असे मार्टीन तू म्हणाला होतास ना मग घे ह्या ताडपट्टीचे पॅकेट. हातात धर. ...यात तुझी नाडपट्टी नाही पण दुसऱ्या पॅकेटात इरु सुळी मेरू रेहा वाल्या पॅकेटात ती मिळेल. MARTIN KOLA WITH SHASHIKANT ON PRAGUE AIRPORT. BON VOYAGE अगस्त्य महर्षी आपल्या देशात येताहेत याचे कारण त्यांना आपल्या देशातील काही लोकांसाठी आदेश द्यायचे आहेत. असे पॉवेलचा मित्र मार्टीन त्याला म्हणाला होता. आमचा विसा नाकारला गेला तेंव्हा पॉवेल फार निराश झाला होता. त्याला लोकांचे फोन आले की नाडीग्रंथवाले लोक येणार नसतील तर आपचे रजिश्ट्रेशन कॅन्सल करा वगैरे. त्यावेळी मार्टीन कोला नावाच्या त्याच्या मित्राने सांगितले होते काळजी नको. पुन्हा प्रयत्न कर. ते नक्की येतील. मार्टीनचे बोल काही महिन्यात खरे ठरले. जसे त्याने पावेलला काही वर्षापुर्वी सांगितले होते की नाडीग्रंथ म्हणून काही अदभूत प्रकार भारतात असतो. काही काळानी पावेलच्या वाचनात थॉमस रिटरचे पुस्तक आले. तो त्यांच्या बरोबर भारतात आला. चेन्नईला वगैरे नाडीकेंद्रात आपले भविष्य पाहून झाले. तरीही समाधानी नव्हता. नंतर त्याने ओशोंच्या आश्रमात प्रवेश घेतला. त्या नंतर त्याला एक नाडीग्रंथ केंद्र कोरेगाव पार्क भागात असल्याचे सहज कळले. म्हणून तेथे तो आपले नाडी भविष्य पलनी नामक नाडी वाचकाकडून पाहून आला. प्रभावित झाला. नंतर तो पलनीच्या बरोबर शांतीदीक्षा करायला तमिलनाडूभर फिरला. पलनी व शिवषण्मुगम यांच्या घरी राहून आला. पुढे माझ्याशी ओळख झाली वगैरे... पुर्वी पॉवेलशी नाडीबद्दल बोलताना मार्टीन त्याला म्हणाला होता, मी भारतात जाणार नाही पण एक दिवस नाडी ग्रंथ माझ्या हातात येतील. ते बोलणे तसे राहीले... ... एक दिवशी संध्याकाळी प्रागच्या नाडी केंद्रात एक जण बराच वेळ वाट पहात बसल्याचे माझ्या लक्षात आले. मी बाहेरच्या वेटींगरुममधे बसून आलेल्या लोकांशी चर्चा करत असे. पॉवेलच्या लक्षात आणून दिल्यावर त्याने त्या दिवसाच्या वेळापत्रकात पाहून सांगितले की यांचा नंबर आता येईल. त्या वेळी तुम्ही आत या. त्याप्रमाणे त्यांचे वाचन चालू झाले. एक बाई त्याच्यासाठी झेकमधे भाषांतर करायला होती. वाचन चालू झाले. एका नाडीग्रंथ ताडपट्टीच्या पॅकेटातील शेवटच्या ताडपट्ट्च्या पानावर नाडीवाचक शिवषण्मुगम वाचता वाचता थांबला व ते पॅकेट अचानक मार्टीनच्या हातात देत त्याला म्हणाला, ते ताडपट्ट्यांचे पॅकेट तसेच हातात धरा असा आदेश या शेवटच्यापानावर आला आहे.. नंतर त्याने खुलासा केला की अगस्त्य महर्षींचा आदेश आहे की याला या ताडपट्टीचे पॅकेट त्याच्या हातात द्यावे. या पॅकेटात तुझी नाडीपट्टी सापडणार नाही पण दुसऱ्या ईरुसुळू मेरुरेहा आंगठ्याच्या ठसेवाल्या पॅकेटात ती मिळेल. त्याप्रमाणे पुढील पॅकेटात त्याची पट्टी सापडली. त्यात त्याचे नाव मार्टीन. तेच त्याच्या वडिलांचे नाव. आईचे नाव एना. पत्नीचे नाव मोनिका (जी भाषांतराचे काम करत होती) असेल असे म्हटल्यावर त्याने सगळ्या नावांना मानेने हो म्हणून मान्यता दिली. पुढे त्या पट्टीत म्हटले होते, ' अरे तू माझा शिष्य, पुर्वजन्मीचा मच्छमुनींचा अवतार आहेस. तुला भेटायसाठी मी येथे आलो आहे. तुझी इच्छा होती ना की माझ्या नाडी ग्रंथ पट्ट्या तुझ्या हाती याव्यात म्हणून. ती तुझी इच्छा पुर्ण करायला मगाशी मी नाडी वाचकाला त्या नाडीपट्टीचे पॅकेट आवर्जून तुझ्या हाती द्यायला सांगितले होते.' या शिवाय अनेक घटनाक्रम सांगून महर्षी म्हणाले, 'पॉवेलसह त्याने सदुरगिरीला जावे. तेथे त्याला मी प्रत्यक्षरुपात दर्शन देईन.' मला माझ्या सदुरगिरीच्या अदभूत यात्रेची आठवण झाली. त्यानंतर वेदारण्यमच्या अगस्ती महर्षींच्या मंदिरात त्यांचे झालेले दर्शन आठवून रोमांच उभे राहिले. नंतर मार्टीन वेळोवेळी भेटत राहिला. अगदी प्राग एअरपोर्टहून निघताना पर्यंत. भाषेचा अडसर असल्याने तो खुणांनी आमच्याशी विशेषतः रवीशी बोलत असे. प्राग विमानतळावर निरोप देताना त्याने मला माझ्या ह्रदयाला स्पर्ष करून हातानी थोपटत होकारार्थी अंगठा वरकरून आणि नंतर माझ्या डोक्याला हात लावत नकाराची खुण करून आता तुझे पुढील कार्य आस्था, श्रद्धा, प्रेम भावाने करावे. बुद्धीच्या वाटेने आडकाठी होऊन महर्षींचे कार्य करता येणार नाही. असे जणु खुणांनी सुचवले, मध्यंतरी एकदा त्याने शक्तिपात करून हस्तस्पर्षाने मला समाधीचा आनंद घडवला. ते पुढील कथनात सविस्तर येईल.