Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

Friday, 4 September 2009

कोरलेले नाव व पट्टिच्या लाकडाचे वय हा पुरावा कसा?

http://www.misalpav.com/node/4265

कोरलेले नाव व पट्टिच्या लाकडाचे वय हा पुरावा कसा?

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">सहज ( सोम, 10/06/2008 - 13:11) .

शशिकांत हे नाव दिसले यात चमत्कार तो काय व पुरावा कसला काही समजले नाही.

उरलेला मजकूर काय आहे याचा वेगळा खुलासा इंग्रजी पुस्तकातून व नाडीवरील वेब साईटवरून होईल.
जमल्यास इथे सांगावा.

तसेच त्या पट्टीचे वय ३०० ते ४०० वर्षे असेल पण मग ४०० वर्षापुर्वी ही थोतांड, फसवेगिरी नव्हती कशावरुन?

बाकी ही लिपी, मजकुर काय असेल हे शोधकार्याला शुभेच्छा. यातुन नक्की साध्य काय होईल याबाबत साशंक.

Post a Comment