Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

Friday, 4 September 2009

नाडीपट्टीच्या प्रयोगासाठी गिनीपीग व्हायला तयार आहे

प्रयोगासाठी तयार आहे

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">अजुन कच्चाच आहे ( गुरू, 09/03/2009 - 10:50) .

मी स्वतः या नाडीपट्टीच्या प्रयोगासाठी गिनीपीग व्हायला तयार आहे.

ओकसाहेब,
मला पुण्यात येणे शक्य आहे. अगोदर वेळ ठरवून यासाठी मी कितीही वेळा पुण्यात येईन.
येणारे सर्व अनुभव मिपावर टाकूयात.
यासाठी तुम्हा-आम्हावर काही अटी असाव्यात त्या मिपाकरांनी ठरवाव्या.
उदा.
१. प्रश्नोत्तराचे रेकॉर्डींग.
२. कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे अपेक्षीत आहेत?
३. साक्षीदार असावेत का ? कोण असावेत ?
वगैरे वगैरे

त्यासाठी गरज लागल्यास वेगळा धागा काढावा.

काय म्हणता मग ?
.................
अजून कच्चाच आहे.
(असे होईल का ते कळायला पण नाडीपट्टी पहावी लागेल काय?)

ओकसाहेबांना मिसळपाव वर जाहीर आव्हान

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">खडूस ( शुक्र, 09/04/2009 - 10:03) .

अहो ओकसाहेब काय लावलय हे?
ठीक आहे. मी पुण्यातच आहे सध्या. तुम्हाला नाडीपरिक्षेसाठी exactly काय माहिती लागते ते सांगा. मी देईन.
पण सर्व प्रश्नोत्तरे मिसळपाव वर जाहीरपणे व्हायला हवीत. कुठलेही personal calls नकोत.

सध्या जे पुण्यात असतील त्यांन विनंती. तुम्ही पण चला. एकदाचा सोक्षमोक्ष लावूया. निदान या लेखांपासून तरी सुटका मिळेल.

अरे हाय काय न नाय काय

- आहेच मी खडूस
पटलं तर बोला नाहीतर गेलात उडत

घ्या दुसरा मेंबर

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">अजुन कच्चाच आहे ( शुक्र, 09/04/2009 - 10:38) .

एक कच्चा आणि एक खडूस दोघे तयार आहेत ओकसाहेब.

नियम ठरवा, वेळ ठरवा........ होउन जाऊदेत.

कळेल तरी कौन कितने पानीमे
.................
अजून कच्चाच आहे.
(पिकणार कधी ते कळायला नाडीपट्टी पहावी काय?)

नाडीची अनाडीगिरी!

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">प्रमोद देव ( शुक्र, 09/04/2009 - 08:19) .

ओकसाहेब,ज्यांना तसा अनुभव घ्यावासा वाटत असेल ते घेतील, ज्यांना घ्यावासा वाटत नाही ते नाही घेणार...तुम्ही का उगाच लोकांच्या मागे लागताय?
ज्याच्या त्याच्या आयुष्यात जे काही घडायचे असेल(विधिलिखित म्हणा) ते घडणारच आहे...मग ते तुम्हाला माहित असो अथवा नसो.
तुमच्या नाडीत लिहिलेले तुम्हाला माहीत झाले म्हणून अभद्र असे काही टाळता येऊ शकेल काय? आणि नाडीवाचन केल्यामुळे झालाच तर त्या नाडीकेंद्रवाल्यांचा उदरनिर्वाह चालेल..बाकी जातकाला काय फायदा?
आणि एखाद्या नाडीपट्टीवर समजा एखाद्या जातकाचे नाव दिसले(किंवा दाखवले) म्हणून असा काय मोठा चमत्कार होणार आहे?

ओकसाहेब बास करा आता..

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">शब्देय ( शुक्र, 09/04/2009 - 03:05) .

ओकसाहेब बास करा की आता. असे शिकले सवरलेले ( तुम्ही आणि तिकडे ते उपाध्येसाहेब ) लोक जेव्हा या अशा वायफळ प्रकाराचा पुरस्कार करतात आणि लोकांच्या गळी त्यांना उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात तेव्हा आधी हसू येते, मग जरा राग येतो , आणि शेवटी अशा विचारांची कीव येते.

(अ-नाडी) शब्देय

ओ बोलके पत्र नाडीवाले..

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">रामपुरी ( शुक्र, 09/04/2009 - 02:46) .

एवढ्या कोट्यावधी नाड्या ठेवल्या कुठं आहेत? या एका साध्या प्रश्नाचे उत्तर द्या. जमत नसेल तर "हे खोटे आहे" हे कबूल करा आणि घरला पळा. बाकी महर्षी, नाडीकेंद्र वगैरे गेले तिकडं... (कुठं कळलं ना?)

» परदेशातील लोकांच्या नाड्या

प्रेषक सदस्याचा परिचय बघा.">मिसळभोक्ता ( गुरू, 09/03/2009 - 03:22) .

याचे वाचन करणाऱ्या सर्वच लोकांना उद्देशून मी म्हणतोय, नाडी ग्रंथांचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायला का नाकारता आहात?

मला नाडीग्रंथाचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायला आवडेल. परदेशातील लोकांच्या नाड्या कुठेशी असतात ?

-- मिसळभोक्ता

Post a Comment