Welcome to New APPS and Websites

Introducing this new websites for the benefit of those who cannot visit the Naadi Centers, but wish know more about the Naadi astrology.

For more, please visit
(From Jan 2016 on wards)
At a Glance - Shashikant Oak
(Matters Up to 31 Dec 2015)

http://shashioak1.weebly.com/

Please get connected with Android Apps

मंगळवार, १० जून, २०१४

तंजावरच्या अरुल कुटीर केंद्रात गणेशन नामक नाडी वाचक अगस्त्य जीव नाडीचे वाचनमला मध्यंतरी महर्षींच्या मार्गदर्शनाची इच्छा झाली. आता कोणाला विचारावे असा पेच पडला. तेंव्हा या जीव नाडीची आठवण झाली व जे कुमारांशी फोनवरूनसंपर्क करून महर्षींच्याकृपाशिर्वादाची व मार्गदर्शनासाठी विचारणा केली. जे कुमार एरव्ही सेलम या शहरात राहतात. कधीमधी ते तंजावरला 3-4 शे किमीचा प्रवास करून येतात. नेमके ते त्यावेळी तंजावरला होते.अन मग 5 सप्टेंबरलामाझ्या अपरोक्ष जे त्यावेळी ताडपट्टीवर उमटले त्याचा इंग्रजीत गोषवारा त्यांनी पाठवला.
ते कथन मी पुढे अलदान सरांना विचारार्थ पाठवले. त्यांचे त्या कथनावरील विचार अनेकांसाठी ते उपयोगी होतील असेल वाटून वाचकांना त्यांच्या संमतीने तेही प्रकाशित करत आहे.
(टीप - अशी कथने ताडपत्रावर उत्पन्न होऊ शकत नाहीत आदी थिल्लरपणे चेष्टा वा टीका-टिपणी करण्याआधी तिथे जाऊन प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्याशिवाय करू नये. कोणी टीका केली तर त्याची दखल घेतली जाणार नाही.)
     

आम्ही (सिद्धर) परमशिवांच्या आज्ञेने, हे पवित्र शब्द (in Tamil =  Arul Vaakku) जीव अरुल नाडीच्या द्वारे जे लोक आमच्याशी संपर्क करतात त्यांना कथन करत असतो.
ऐका, ज्यांच्यात अहंकारविरहीत आत्मविश्वास, शिव तत्वावर अढळ श्रद्धा, सत्यधर्माचरण असे गुण आहेत. जे काया-वाचा-मनाने गुण आहेत. जे इतरांचे भले करू इच्छितात, आणि आपल्या पूर्वकर्माने सात्विक व परोपकारी जीवन रहाटतात असे लोक आमच्या जीवन पद्धतीचे व भगवंताचे रहस्य जाणू शकतात.
सध्याच्या ऐहिक सुखाच्या मागे लागलेल्या जगात, मी सत्वशील आचरण केले तर लोक त्याच गैरफायदा उठवतीलअसा विचार करून लोक कसलेल्या नटाप्रमाणे धूर्त वर्तन करण्यात तरबेज झाले आहेत.आता आम्हाला विचाराल तर जे अशा धूर्तांकडून बनवले जातात त्यांना आम्ही दोष देऊ इच्छित नाही. कारण जो फसवतो तो आपले वाईट कर्म निर्माण करत असतो. आणि जो फसला जातो तो एका अर्थी त्याच्या वाईट पूर्वकर्माचा निचरा करतो. यावर अशी विचारणा लगेच होईल की मग काय आम्ही आमची बुद्धी वापरून बरे काय - वाईट काय याचा सारासारविचार करायचा नाही की काय? नाही, आम्ही फक्त इतकेच म्हणतो आहे की जरी दक्षतेने वागूनही कधी पैसा वा मालमता, व्यक्ती गमवायची वेळ आली तर, दुःखीहोऊन स्वतःलादूषणे देऊ नका. आपल्या मनाला समजावा, की जे आत्ताच्या जीवनात विपरीत घडले ते एका अर्थाने पुनर्जन्मात मी इतरांशी केल्या दुष्कृत्याचे आरशातील प्रतिबिंब (प्रतिफल) आहे.
आता हे सर्वसामान्यांना पचनी पडायला अवघड जाईल याची कल्पना आम्हाला आहे. अनेक जण असा तर्क देतील की मी तर रोज पहाटे उठून जप-जाप्य, वेद पठण, योगासने करून सात्विक जीवन रहाटतो. भारतात तीर्थयात्राकरून व अनेक संत-महात्म्यांचे आशीर्वाद मिळवले आहेत.मला पाप शिवणारही नाही. मात्र ते तसे नाही. यात मेख अशी की या सर्व कर्मांचे सर्वोच्च अधिष्ठान धर्म, धर्म आणि धर्म हेच असले पाहिजे. (धर्म या शब्दाचा अर्थ रिलिजन असा अभिप्रेत नाही.)    
धर्म कार्य पैसे वा वस्तू दान करून साधता येते. ते शक्य नसेल तर आपल्या अंगमेहनतीने सेवा करून करता येते. ते ही शक्य नसेल तर लोकांशी सौजन्यपुर्वक आत्मियतेने गोड बोलून ही ते साधता येईल. काहींना तेही शक्य नसेल तर मौनात जाऊन मानवजातीच्या कल्याणाची प्रार्थना देवाला करावी. लक्षांत ठेवा की जर तुमच्या एकट्याच्या नुकसानीने हजारोंचा फायदा होणार असेल तर तो सहन करावा. पण त्याच्या उलट वर्तन करू नये. आम्ही नाडी महर्षीं नेहमी असाच विचार करून जास्तीत जास्त लोकांचे कल्याण करायला कधी कधी काही जणांचे त्रुटिपूर्ण कथन करून रोष सहन करतो.
आज या जातकाला, जो ताडपत्रावरील आमच्या लेखनाचा व कथनांचा सखोल अभ्यास करत आला आहे, त्याला व अशा  समविचारी लोकांना आमचे हेच सांगणे असेल की आम्ही सिद्धमुनीजन व प्रत्यक्ष शिव परमात्मा तुमच्या मानवी दृष्टीला कधी येणार नाही. सामान्य मानवी चक्षु, अध्यात्मिक प्रज्ञाचक्षूंशीबरोबरी करू शकतील काय? हां, प्रेम, भक्ती व परिपूर्ण शरणागतीद्वारे आमच्याशी मानसिक संपर्क करू शकाल. मात्र ते अनुभवजन्य ज्ञानानेच कळू शकेल. असो.

हा जातक फार तळमळीचा आहे. त्याला आलेल्या नाडीग्रंथांच्या अनुभवावरून सगळ्या जगाला आमच्या कथनाचे महत्त्व व मर्म सांगण्याच्यासर्वतोपरी प्रयत्नांचीघाईझाली आहे. चांगली गोष्ट आहे.पण लक्षांत असू दे की हे काम इतके सहजासहजी होणारे नाही. आम्ही त्याला या घटकेला सांगू इच्छितो की त्याने आमच्यासाठी कार्य करताना पंचाक्षर मंत्र सदैव मुखात ठेवावा. शिवांच्या आज्ञेने जर तो आमच्या कुटीरात योग्य वेळी पुन्हा भेट द्यायला प्रत्यक्ष आला तर योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. आम्हाला याची पूर्ण कल्पना आहे की सध्याच्या काळात त्याची मनस्थिती गोंधळलेली आहे. तेंव्हा हे आशीर्वचन ऐकून तो आणखी बुचकळ्यात पडेल. तो त्याच्या प्राक्तनाचा भाग आहे. ते त्याला भोगून संपवावे लागेल. म्हणून आम्ही त्याला सांगतो की तुझ्या कुवतीप्रमाणे लोकसेवा व ईशसेवा पूर्ण श्रद्धाभावाने चालू ठेवावी. उर्वरित अरुल वाक्य योग्य वेळी मिळेल. तोवर आमचे शुभाशीर्वाद....

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: